Autorskie
liceum
przyszłości
Świadoma edukacja
budowanie relacji
odpowiedzialna nauka

Nasza misja i cele

Nasza misja – Przygotowanie do życia w szybko zmieniającym się świecie

Naszym nadrzędnym celem jest tworzenie miejsca, w którym młody człowiek:

 

 • czuje się szanowany w wyborach
 • jest zauważony w swojej indywidualności
 • może rozwijać pasje i zainteresowania
 • poznaje swoje mocne i słabe strony
 • bierze coraz większą odpowiedzialność za swój proces nauki i rozwoju
 • chce współpracować z mądrymi i otwartymi na młodzież nauczycielami
 • korzysta z elastycznego modelu decydowania o swoim planie zajęć
 • sam dobiera rozszerzenia


Chcemy, aby absolwent naszego liceum asertywnie i w wolności, bez poddawania się wpływom grupy lub oczekiwań dorosłych, potrafił określić swoją drogą studiów i zawodową.

Człowiek wchodzący w życie zawodowe powinien mieć kompetencje:

 

 • naturalnego poruszania i posługiwania się w środowisku IT
 • swobodnego stosowania różnych strategii uczenia się (świadomości jakie metody preferuje)
 • łatwego dostosowywania do zmian, postrzegania zmiany jako szansy
 • otwartej komunikacji, inteligencji społecznej i emocjonalnej
 • mądrego przywództwa, zarządzania i planowania
 • analitycznego myślenia, interdyscyplinarności, przetwarzania informacji, wnioskowania
 • podejmowania inicjatywy, kreatywności, rozwiązywania problemów, nieschematycznego myślenia


Najważniejsze elementy liceum pozwalające na kształtowanie kompetencji przyszłości:
 

 • samodzielność i odpowiedzialność
 • informacja zwrotna zamiast ocen
 • efektywna nauka różnymi metodami zgoda z wiedzą neurodydaktyki
 • rozwój talentów i zainteresowań oraz zastosowanie ich na potrzeby społeczności
 • tutoring
 • psychoedukacja
 • edukacja globalna
Aktualności

 Zapraszamy na nasze dni otwarte: