Autorskie
liceum
przyszłości
Świadoma edukacja
budowanie relacji
odpowiedzialna nauka
Kompetencje przyszłości w 2030 roku

Czy wiesz, że aktualnie:
 

 • 10% ludzi wykonuje zawód, na który zapotrzebowanie będzie rosło
 • 70% ludzi wykonuje zawód, który będzie istniał, ale zmieni się sposób jego wykonywania
 • 20% ludzi wykonuje pracę mechaniczną, która zostanie zastąpiona przez roboty


Jak w takim razie przygotować młodzież do świadomych wyborów i co będzie miało znaczenie, gdy będą wchodzić w zawodową dorosłość?

Jeśli świat ulega coraz szybszym zmianom, w cyklach krótszych niż pokoleniowe, kluczowe będą umiejętności podejmowania inicjatywy, rozwiązywania problemów, nieschematycznego, krytycznego i kreatywnego myślenia.

Za 10 lat zasadnicze znaczenie będzie miało:
 

 • zastosowanie kompetencji miękkich
 • gotowość do ciągłych zmian, doskonalenia się, uczenia się bez względu na wiek
 • swobodne stosowanie różnych strategii uczenia się (świadomość jakie metody preferuję)
 • łatwe dostosowywania do zmian, postrzegania zmiany jako szansy
 • otwarta komunikacja, inteligencja społeczna i emocjonalna
 • mądre przywództwo, zarządzanie i planowanie
 • analityczne myślenie, interdyscyplinarność
 • przetwarzania informacji, wnioskowanie


W Autorskim Liceum Przyszłości wiemy, jak połączyć naukę z kształtowaniem tych kompetencji
.

AUTORSKIE LICEUM PRZYSZŁOŚCI

Jak w takim razie przygotować młodzież do świadomych wyborów i co będzie miało znaczenie, gdy będą wchodzić w zawodową dorosłość?

Jeśli świat ulega coraz szybszym zmianom, w cyklach krótszych niż pokoleniowe, kluczowe będą umiejętności podejmowania inicjatywy, rozwiązywania problemów, nieschematycznego, krytycznego i kreatywnego myślenia.

Kompetencje przyszłości
Kiedy zaczniesz życie zawodowe najważniejsze będą Twoje umiejętności rozwiązywania problemów, samoorganizacji, pracy w zespole, umiejętności porozumienia się z różnymi osobami. Będzie ważne, czy potrafisz krytycznie myśleć, analizować, poszukiwać rozwiązań. W naszym liceum stwarzamy warunki do rozwijania tych kompetencji, będziesz dyskutować, podważać, negocjować. Będziesz mieć szansę na pracę w grupie i indywidualną. Wiele decyzji podejmuje sama młodzież – i tych dotyczących codzienności i tych dotyczących osobistego rozwoju.
Samodzielność i odpowiedzialność
Najważniejsze jest, czy wiesz, czego chcesz się nauczyć, co Cię interesuje, jakie są Twoje mocne strony. Dzięki odpowiedniej współpracy z nauczycielami wzmocnisz poczucie własnej wartości i sprawczości, bo traktujemy Cię poważnie. Będziesz mieć wybór miejsca i sposobu pracy. W zależności od jakości Twojej pracy, uzdolnień i ilości włożonej pracy, będziesz kierować swoim procesem rozwoju. Wiemy, że każdy jest wyjątkowy, więc każdy może osiągnąć inne rezultaty. Nauczyciele i tutorzy będą pomagać i towarzyszyć w tym procesie pokazując Twoje osiągnięcia i obszary wymagające pracy.
Brak ocen
Przez cały rok szkolny otrzymujesz informacje zwrotne na temat swoich umiejętności, nie dostajesz ocen. Otrzymujesz listę umiejętności, które należy ćwiczyć z danego przedmiotu i samodzielnie oraz we współpracy z nauczycielem określacie, jaki poziom w danej umiejętności już masz. Od Ciebie zależy, czy ćwiczysz daną umiejętność dalej. Wierzymy, że Twoja motywacja wewnętrzna do pracy, pozwoli odnaleźć najbardziej angażujące Cię obszary. Nie oznacz to, że robisz, co chcesz, albo że nie podejmujesz pracy, ale że masz wiele możliwości, zależnie od swoich zainteresowań. Na koniec roku otrzymasz świadectwo MEN oraz dokument dotyczący kompetencji miękkich.
Brak zadań domowych
Większość zadań zrealizujesz w szkole, nie będziesz mieć zadań domowych. Popołudnia należą do Ciebie, Twoich pasji i Twoich przyjaciół. Będziesz realizować wtedy projekty, poszukiwać interesujących Cię obszarów, rozwijać się społecznie. Dzięki różnym metodom pracy w liceum oraz wspólnie uczącej się grupie rówieśników, będziesz efektywnie wykorzystywać czas w szkole. U nas nie przychodzisz do szkoły, żeby dowiedzieć się, czego masz się nauczyć w domu.
Rozwój talentów
Kiedy zaczniesz życie zawodowe najważniejsze będą Twoje umiejętności rozwiązywania problemów, samoorganizacji, pracy w zespole, umiejętności porozumienia się z różnymi osobami. Będzie ważne, czy potrafisz krytycznie myśleć, analizować, poszukiwać rozwiązań. W naszym liceum stwarzamy warunki do rozwijania tych kompetencji, będziesz dyskutować, podważać, negocjować. Będziesz mieć szansę na pracę w grupie i indywidualną. Wiele decyzji podejmuje sama młodzież – i tych dotyczących codzienności i tych dotyczących osobistego rozwoju.
Nauczyciel – tutor - partnerstwo
Chcemy, żeby otaczali Cię mądrzy i otwarci na świat ludzie, nauczyciele, którzy potrafią rozmawiać z młodzieżą i traktować ją z odpowiednią powagą, darzyć zaufaniem i tolerancją. Dzięki spotkaniom z tutorem, będziesz mieć szansę na prawdziwie partnerską i wspierającą relację, wspólnie ustalicie plan rozwoju i sposoby realizacji. Nasi nauczyciele mają swoje pasje, zainteresowania, które również Ciebie mogą wciągnąć.
Edukacja globalna
Świat, w którym będziesz żyć jako dorosły przejdzie ogromną zmianę. Pomagamy zrozumieć współzależności, przenikanie się systemów kulturowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. Wiemy, że świadomy człowiek jest niezależny w myśleniu i decyzjach. Kształtujemy podstawę odpowiedzialności, otwartości, osobistego zaangażowania. Będziesz mieć możliwość pracy wolontariackiej, zaangażowanej społecznie, nauczysz się brać odpowiedzialność za większe projekty.
Zarządzanie
Zarządzanie sobą w czasie, swoimi zasobami, postrzeganie zmian jako szans, weryfikacja celów i ustalanie priorytetów to codzienne zadania, które pozwolą Ci lepiej przygotować się do decyzji w dorosłym życiu. Możesz przejąć obowiązki dotyczące organizacji wycieczek, planowania budżetu klasy, zakupów, układania planu zajęć. Wszystko, czego nie muszą robić dorośli, chcemy, żeby robiła młodzież, przejmując odpowiedzialność za efekt i działanie.
Psychoedukacja
Dzięki cotygodniowym spotkaniom klasy z psychologiem, będziesz aktywnie uczestniczyć w dyskusjach, odczarowywać problemy dojrzewania, rozwiązywać problemy i konflikty, wzmocnisz swoje kompetencje wyznaczania granic, dbania o siebie i innych. Ustalicie wspólne wartości i będziecie pracować nad sprawnym funkcjonowaniem waszego klasowego zespołu.
Metody pracy – neurodydaktyka, Montessori, EduScrum
Już wiele lat temu Maria Montessori odkryła i opisała wiele zasad funkcjonowania mózgu i warunków koniecznych do spełnienia, aby nauka była przyjazna. Teraz nazywamy to neurodydaktyką i chętnie włączamy w sposoby pracy. Dzięki możliwości zindywidualizowanego planu zajęć i metodzie projektów, Twoje neurony będą szaleć ze szczęścia, a Ty odkryjesz przyjemność w główkowaniu, poszukiwaniu, debatowaniu i bronieniu swojego zdania. A czasem zrobisz coś, po najmniejszej linii oporu. Bo tak też bywa.
Aktualności

 Zapraszamy na nasze dni otwarte: