Autorskie
liceum
przyszłości
Świadoma edukacja
budowanie relacji
odpowiedzialna nauka

FAQ

Jak będą realizowane rozszerzenia?

Wiemy, że zależnie od wyboru kierunku studiów, musisz zdawać egzamin maturalny z odpowiednich przedmiotów w zakresie rozszerzonym. W naszym liceum nie profilujemy klas. Sam wybierzesz przedmioty, które będziesz realizował w zakresie rozszerzonym od drugiej klasy. Oznacza to, że samodzielnie skomponujesz dobór przedmiotów zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami. Ponieważ umiejętność posługiwania się językiem angielskim jest wpisana w przyszłość każdego człowieka, zakładamy, że ten przedmiot każdy będzie realizował w wersji rozszerzonej.

 

Czy będzie można zmieniać rozszerzenia?

Zakładamy, że będzie to możliwe, jeśli samodzielnie uzupełnisz zakres przerobionego do tego momentu materiału i zaliczysz go u prowadzącego zajęcia.

 

W której klasie startują rozszerzenia?

Pierwszy rok służy zbudowaniu wspólnoty, relacji między uczniami i nauczycielami, dobremu poznaniu siebie, swoich zainteresowań i zasobów.

Od drugiej klasy zaczyna się realizacja rozszerzeń.

W klasach 1-3 realizujemy jeden projekt interdyscyplinarny w semestrze.

W klasie 4 koncentrujemy się na przygotowaniu do matury.

 

W jakich godzinach będą odbywały się zajęcia?

W pierwszej klasie zajęcia będą zaczynać się od godziny 9. Wiemy, że mózgi nastolatków późno się budzą! Zajęcia mogą trwać do godz. 16., ale nie każdego dnia. W kolejnych latach zależnie od ilości rozszerzeń, zajęcia mogą rozpoczynać się wcześniej/kończyć później.

 

Gdzie będą odbywać się zajęcia?

Zajęcia odbywają się na ul. Jastrzębiej 18 oraz Sieradzkiej 5  we Wrocławiu. Jednak wyznajemy zasadę, że Twoim otoczeniem do nauki jest nasz budynek, budynki innych szkół i uczelni. Dlatego część zajęć będziemy realizować również w laboratoriach wyższych uczelni we Wrocławiu.

 

W czym model nauki w Autorskim Liceum Przyszłości różni się od innych szkół?

  • Wiemy, jakie potrzeby ma młodzież w tym wieku i jak połączyć te potrzeby z programem nauki.

  • Przyjmujemy odpowiedzialny model nauki – pracujemy w blokach 90 min., w czasie których będziesz współpracować z nauczycielem, a następnie uczyć się w małej grupie.

  • Źródłem wiedzy są zarówno podręczniki, jak i informacje, które znajdziesz na platformie internetowej czy nauczyciel.

  • Wiemy, że bardzo ważna jest relacja – z innymi uczniami i nauczycielami. Będziesz traktowany po partnersku i dostaniesz dużą porcję zaufania od nas.

  • Wiemy, że taki model może się sprawdzić w kameralnej szkole, w której nikt nie jest anonimowy i wszyscy mają ten sam cel – rozwój własnych zdolności, zainteresowań i talentów.

  • Dzięki współpracy z tutorem będziesz planować swój rozwój, realizację kroków i nauczysz się podsumowywać i zamykać kolejne etapy.

  • Współpraca klasy z psychologiem pozwoli na rozwiązywanie problemów, które zawsze mają miejsce w grupie ludzi.

  • Uważamy, że miarą rozwoju człowieka nie są tylko wyniki w nauce. Tworzymy miejsce, w którym będzie zarówno przestrzeń dla rozwoju w grupie uczącej się, jak i to realizacji życiowych projektów – budżetowania, prowadzenia mediów społecznościowych, planowania harmonogramu pracy szkoły i planu lekcji, wycieczek.

 

Jeśli nie ma ocen w ciągu roku szkolnego, skąd wiadomo, jaka ocena będzie na świadectwie?

W ciągu roku szkolnego otrzymujesz informację zwrotną na temat poziomu umiejętności. Ocena na świadectwie jest wypadkową umiejętności z danego przedmiotu.

 

Jakie są opłaty?

Czesne w roku szkolnym 2024/25 wynosi 27.600 zł, czyli 2.300 zł miesięcznie. Po podpisaniu umowy płatne jest jednorazowe wpisowe w wysokości 2.500 zł.

Aktualności

 Zapraszamy na nasze dni otwarte: